obr4share

Měření účinků firemní filantropie

 

Proč se zapojit

Věděli jste, že metodika Standard odpovědná firma (LBG) Vám pomůže odpovědět na otázky jako:

 • Kolik přesně přispívá naše firma na veřejně prospěšné projekty?
 • Co přesně podporujeme a kde?
 • Jak nám naše veřejně prospěšné projekty umožňují naplňovat širší byznysové cíle jako je rozvoj zaměstnanců, zlepšení dobrého jména a odlišení naší značky od ostatních?
 • Jaký mají naše investice do veřejně prospěšných projektů dopad?
 • Jak se angažují ostatní firmy?

A věděli jste, že firmy které využívají metodiku Standard odpovědná firma (LBG):

 • Běžně reportují 10% až 20% nárůst podpory díky novým reportovacím možnostem?
 • Mohou reportovat i nefinanční podporu veřejně prospěšných aktivit, například formou času svých zaměstnanců či formou věcných darů?
 • Bez problémů reportují i výdaje na propagaci a komunikaci a další administrativní náklady spojené s realizací veřejně prospěšných projektů?
 • Mají možnost sledovat naplňování strategických cílů v oblasti investic do komunity?

Proč začít měřit pomocí Standardu odpovědná firma (LBG)


Metodika Standard odpovědná firma (LBG) poskytuje pevná a jasně daná kritéria sběru dat pro analýzu vstupů i výstupů. Výhody spočívají v možnosti porovnávat filantropické náklady s náklady jiných firem, reportovat výsledky do žebříčku TOP Filantrop a v CSR reportech používat ověřená data.

 

Výhody měření prostřednictvím Standardu odpovědná firma (LBG)

 • Posílení interního managementu a nastavení pravidel dárcovství a CSR
 • Změření účinků investovaných prostředků a nastavení priorit
 • Nastavení optimálních parametrů pro reporting (a to včetně daňových aspektů a podkladů pro audit)
 • Sledování objemu investovaných prostředků a strategií a srovnání s konkurencí atd.

Pět hlavních benefitů pro manažery, kteří při své práci používají metodiku Standard odpovědná firma (LBG)

 • Lepší informovanost o skutečné výši finančních prostředků vložených do veřejně prospěšných programů
 • Lepší možnost měření dosažených komunitních a obchodních benefitů a přesné vyčíslení dlouhodobého dopadu CSR a ostatních veřejně prospěšných projektů
 • Podpora vnitřní i vnější komunikace a kvalitní reporting
 • Podpora managementu a rozhodovacích procesů
 • Benchmarking v rámci firmy a vhodné srovnání