obr4share

Měření účinků firemní filantropie

 

Co Standard odpovědná firma (LBG) měří

Metodika přesně definuje náklady vynaložené na dárcovské aktivity a měří účinky jejich dopadu. Tento systém zhodnocování dárcovství firmám umožní specifikovat investice neboli vstupy, které firma nakládá do veřejně prospěšných projektů, a na druhé straně pracovat s výstupy podle zavedených kategorií, a tím zhodnocovat efektivitu vynaložených prostředků. LBG definuje, které údaje jsou pro měření důležité (věcné a finanční dary, služby a čas). Tato data jsou zpracovávána společně s náklady na management (mzdy, režijní náklady zaměstnanců, kteří jsou aktivní v komunitě) a umožňují výpočet celkové částky, kterou firma investuje do veřejně prospěšných projektů. Pomocí případových studií LBG vyhodnocuje, jak a čeho bylo v důsledku filantropických aktivit firmy v komunitě dosaženo.

 

 

Co Standard odpovědná firma (LBG) měří

Vstupy

 • peníze
 • čas zaměstnanců
 • věcné dary
 • manažerské náklady

Výstupy

 • nárůst financí a dalších prostředků z jiných zdrojů v souvislosti s filantropickou činností firem
 • výhody, které z aktivit společenské odpovědnosti firmy plynou komunitě, např. počet lidí ve společnosti, kteří z veřejně prospěšné činnosti firmy čerpají výhody (kolika lidem pomoc firmy pomohla, např. zlepšením jejich situace apod.) „Na které aktivity firma přispěla?"
 • definice benefitů pro firmu, její reputaci, zaměstnance, prodej apod.
 • dopad podpořených projektů (je možné definovat z dlouhodobého hlediska)

Klíčová témata reportování

 • co firma dělá v jednotlivých oblastech (vzdělání, životní prostředí atd.)
 • proč to dělá (kategorie motivace dle LBG)
 • do jakých oblastí firma přispívá (geograficky)
 • jak firma přispívá (finanční příspěvky, čas, věcné dary)

Proč začít měřit pomocí Standardu odpovědná firma (LBG)

Metodika Standard odpovědná firma (LBG) poskytuje pevná a jasně daná kritéria sběru dat pro analýzu vstupů i výstupů. Výhody spočívají v možnosti porovnávat filantropické náklady s náklady jiných firem, reportovat výsledky do žebříčku TOP Odpovědná firma a v CSR reportech používat ověřená data.