obr4share

Měření účinků firemní filantropie

 

Co je Standard odpovědná firma (LBG)

Standard odpovědná firma je komplexní jednotný standardizovaný nástroj určený k hodnocení podpory firem do společnosti, tzv. Corporate Community Investment. Metodika Standard odpovědná firma vychází z metodiky LBG (London Benchmarking Group). Metodiku v České republice zavedlo Fórum dárců, které je od roku 2005 exkluzivním partnerem mezinárodního standardu LBG v České republice. Fórum dárců projekt realizuje ve spolupráci s britskou společností Corporate Citizenship Company (zakladatel a vlastník metodiky LBG). Česká republika je díky zavedení Standardu odpovědná firma zapojena do mezinárodní sítě uživatelů standardu LBG International (www.lbg-international.com).

London Benchmarking Group

Metodika LBG umožňuje přesně definovat náklady vynaložené na dárcovské aktivity a stanovit účinky jejich dopadu. Tento systém vykazování a nastavování dárcovství umožní firmám specifikovat náklady, dlouhodobý a krátkodobý účinek konkrétní společenské investice firmy a vliv takových investic na komerční aktivity firem. Metodika je standardizována a umožňuje rovněž následné porovnávání výsledků s jinými firmami aktivními v oblasti firemní filantropie a společenské odpovědnosti.

 

Metodika byla vytvořena v roce 1994 skupinou šesti klíčových organizací v oblasti firemního dárcovství ve Velké Británii: British Petrol, Grand Met, Nat West, IBM, Marks & Spencer a Whitbread. Cílem bylo dosáhnout větší efektivity v oblasti firemního dárcovství a nekomerčních investic firem do komunit. Mezi další členy v současnosti patří: British Airways, British Telecom, Cadbury Schweppes, Deloitte & Touche, Deutsche Bank AG London, Ernst & Young, ExxonMobil, GlaxoSmithKline, HSBC, Kelloggs, KPMG, Motorola UK, Nestle, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, ScottishPower, Unilever a Vodafone Group.

 

Ačkoliv byl LGB model původně vytvořen pro velké korporátní firmy, je čím dál víc používán i menšími a středními firmami. Nejdůležitějším přínosem metodiky je to, že poskytuje kvalitní informace o efektivitě veřejně prospěšných projektů, a to jak pro komerční subjekt, tak pro jeho neziskového partnera.

Standard odpovědná firma (LBG)

LBG je komplexní a standardizovaný mezinárodní systém měření a benchmarku filantropických aktivit firem. Standard odpovědná firma definuje náklady vynaložené na veřejně prospěšné projekty a měří dlouhodobý i krátkodobý účinek konkrétní podpory.

 

Zakládajícími členy skupiny Standard odpovědná firma v ČR, která vznikla v květnu 2005, byly firmy Citibank, ČEZ, Česká spořitelna, Telefónica O2 (dříve Eurotel), Johnson & Johnson, Pfizer, Philip Morris, Plzeňský Prazdroj, Siemens a Tesco Stores.

 

V roce 2009 se do měření pomocí metodiky LBG zapojily necelé dvě desítky firem, mezi nimi například Československá obchodní banka, ČEZ, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Nestlé, OKD, PricewaterhouseCoopers, Skanska aj.