obr4share

Měření účinků firemní filantropie

 

Co je společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, CSR) je důležitým aspektem strategického chování firem a jako takový je uznáván i na úrovni Evropské unie. V rámci tohoto konceptu se podnik chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy.


Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká.


Zákazníci od společnosti očekávají nejen kvalitní výrobky a služby, ale také, že bude na trhu důvěryhodným dodavatelem s dobrou pověstí. Dodavatelé společnosti zase chtějí prodávat takovým zákazníkům, kteří se k jejich výrobkům či službám vracejí a za produkty platí v daných termínech. Lidé a komunita, kde daná společnost působí, chtějí vědět, že se firma chová odpovědně ke společnosti i k okolnímu prostředí. Zaměstnanci pak rádi pracují pro firmu, na kterou jsou hrdi a která si cení jejich práce.


Role podniků ve společnosti se v současné době mění. Veřejnost je posuzuje a hodnotí nejen podle kvality jejich služeb a produktů, ale také podle míry odpovědnosti jejich působení ve společnosti. Odpovědné chování tak firmě přináší kromě větší loajality jejích zaměstnanců také posílení hodnoty značky a dobrou pověst, dobré vztahy v rámci regionu a v neposlední řadě významný potenciál pro řešení možných krizových situací. Společensky odpovědné chování podniku je dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje.


Firma, která se rozhodne pro strategickou filantropii, by si měla již od začátku klást následující otázky: jakou oblast podpoří, ve kterých regionech, čeho chce dosáhnout a jaké prostředky k tomu využije. Ukazuje se, že propojení komerční sféry s oblastí veřejně prospěšnou je důležité také při výměně know-how, a to zapojením zaměstnanců do poskytování odborných služeb či klasickým firemním dobrovolnictvím. Vzrůstajícím trendem je pak komplexní podpora: Firma si mezi charitativními organizacemi vybere svého partnera a na základě svých priorit a možností si pak celý projekt i spolupráci s neziskovým partnerem nastaví.