obr4share

Měření účinků firemní filantropie

 

Sekce pro členy

Nacházíte se v sekci, která je přístupná pouze pro přihlášené uživatele metodiky Standard odpovědná firma.

 

 

Cíle a principy pro členské firmy

Čtyři hlavní cíle metodiky

 1. Rozvíjet a zkvalitňovat metodiku pro benchmarking
  Metodika je vytvořena za účelem zapojit lidi z praxe, aby užíváním metodiky napříč sektory definovali dobrou praxi v měření a reportování investice do komunity.
 2. Vytvořit benchmark a sdílet informace
  Členské firmy aplikují stejnou metodiku, sdílejí informace o sběru dat a o celkových údajích o investovaných prostředcích prostřednictvím workshopů, setkání a ročních zpráv.
 3. Rozšiřovat a etablovat metodiku jako hlavní standard pro měření
  Metodika nabízí nejen měření všech oblastí angažování firmy ve veřejně prospěšných aktivitách, ale reaguje také na rostoucí roli CSR ve firemních strategiích a je efektivně napojena na systémy měření a certifikace firem v jiných oblastech.
 4. Zlepšovat kvalitu zavádění a používání SOF
  Důležitým cílem je efektivně využívat aplikaci metodiky pro zlepšení praktického fungování firem v oblasti dárcovství a CSR.

Principy pro členské firmy

S cílem zlepšovat kvalitu metodiky uživatelské firmy souhlasí, že budou dodržovat sedm hlavních principů:

 1. Ctít hlavní účely existence metodiky a účastnit se diskuzí mezi zapojenými firmami.
 2. Dodržovat principy metodiky k evaluaci svých aktivit.
 3. Doplňovat každoročně celkové údaje o svých aktivitách (vstupní data) tak, aby mohly být využity pro metodiku a roční reporty.
 4. Sdílet příklady výstupů a vyhodnocení dosaženého dopadu pro účely case-study, pokud firma má takovéto údaje k dispozici.
 5. Nechat si stvrdit metodiku stanovením hodnoty vstupních údajů a, v případě potřeby, přizpůsobit na míru metodiku před tím, než budou jakákoliv vstupní a výstupní data použita pro další zpracování a zveřejnění.
 6. Respektovat důvěrnost všech informací získaných v rámci diskuzí a debat s členskými firmami a také všech materiálů zveřejněných na webové sekci pro členské firmy.
 7. Neuvádět, že firma užívá metodiku v případě, že nepřistoupila k těmto Principům, a zvážit nezávislé ověření (verifikaci) využití metodiky.